Zawartość
jakie stawki vat w 2020

 
Tytuł:jakie stawki vat w 2020
Url:http://nowsza.dokumentacjapracownicza.pl/ceny-transferowe-2020/ceny-transferowe-2020-cash-pooling-i-dostosowanie.html
Opis: 
 Ustawa o VAT zmiany obowiązujące od 1 kwietnia 2020 roku Komentarz. Do sprzedani książki oz mianach w VAT. W czasie od 1 września 2019 r. do 1 kwietnia 2020 r. zaczynają obowiązywać istotne przemiany VAT, wprowadzane w czterech terminach: 1 września 2019 r., 1 listopada 2019 r.. 1 stycznia 2020 r. i 1 kwietnia 2020 r. Niniejsza prezentacja obrazuje w sposób chronologiczny indywidualne zmiany, które wchodzą w życie w tych terminach, dokonując ich szczegółowego i przejrzystego omówienia. Wchodzące w życie zmiany to, m.in. utworzenie centralnego Wykazu podatników Vat na rzecz celów ich weryfikacji, sankcje za nierespektowanie danych kontrahentów z ww. Wykazu, wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla. 150 grup towarów i usług, w tym robót budowlanych również wyznaczenie sankcji za nieprzestrzeganie wymogów takiej płatności, likwidacja odwrotnego obciążenie w obrocie krajowym, ustanowienie nowych załączników do ustawy z nowymi stawkami podatkowymi, w tym, min. na czasopisma i e-booki, zmiany w rozliczeniach importu towarów, zmiany w zakresie tzw. „pakietu paliwowego. Zapraszamy na naszą stronę Sankcje za nierespektowanie danych kontrahentów