Zawartość
zakładowy plan kont 2019

 
Tytuł:zakładowy plan kont 2019
Url:https://indeks.ksiazka-24.pl
Opis: 
 Zdarzenie gospodarcze to pojęcie szersze od pojęcia operacji gospodarczej, może obejmować nieco operacji gospodarczych. Każde zdarzenie w postaci zapisu ujmowane jest w księgach handlowych. Podstawą zapisów są dowody księgowe, jakie stwierdzają dokonanie operacji gospodarczej. Ustawa o rachunkowości mówi o tym, że operacje gospodarcze to udokumentowane odpowiednimi dowodami, są księgowane.