Zawartość
Historia Łodzi

 
Tytuł:Historia Łodzi
Url:http://www.czata49.pl
Opis: 
 Pierwsze wzmianki dotyczące miasta pochodzą spośród końca wieku XIII. W tamtym okresie Łódź była wsią książęcą, przekazaną biskupom Kujawskim z wykorzystaniem księcia łęczyckiego- Władysława. Był rok 1332, podczas gdy zaczęto hulać określenia Łódź w odniesieniu do wsi leżącej w pobliżu trakcie piotrkowskim. Na początku XIV w. Łódź była niewielką wsią o znikomym znaczeniu. Znajdowały się tam wówczas, gdy podają źródła, 44 domostwa. Wraz z początkiem wieku XV (rok 1414) spośród inicjatywy biskupów Kujawskich rozpoczęto starania mające na celu nadanie wsi praw miejskich. Wysiłki nie postawny się daremne. 15 lipca 1423 r. Łódź uzyskała prawa miejskie z nadania króla Władysława Jagiełły. Od tamtej pory można już swobodnie mówić o historii miasta Łódź.