Zawartość
Postępowanie karne kazusy

 
Tytuł:Postępowanie karne kazusy
Url:https://karne.dlanotariuszy.com.pl
Opis: 
 W artykule położono napór na wyobrażenie przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, poprzez co ograniczone pozostały rozmyślania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to jednakże zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego. Autorki opisały także zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do podwyższenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jakim sposobem i przemiany o charakterze renowelizacyjnym, będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu także inkwizycyjności postępowania karnego.