Zawartość
Teksty ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych

 
Tytuł:Teksty ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych
Url:https://podatki.skpn.pl
Opis: 
 Korekty okresów przeszłych. W artykule pokażemy zatem kompleksowo tematykę wdrażanych przemian w przepisach również praktykę stosowania dotychczasowych regulacji, które nadal budzą wiele wątpliwości. Odbiorcami artykułu są właściciele firm, główni i samodzielni księgowi, dyrektorzy finansowi, osoby rozliczające podatki i odpowiedzialne za finanse, controllerzy finansowi, pracownicy działów księgowych i finansowych.